Privacybeleid

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie, waaronder persoonlijke gegevens (hierna verkort “Informatie”), verzameld over u door Lecomte Immobilënkantoor, in de persoon van Veronique Misseghers, gevestigd te 8400 Oostende, Albert I Promenade 79. Lecomte Immobiliënkantoor respecteert het Wetboek van Economisch Recht en de Wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Lecomte Immobiliënkantoor kan Informatie over u verzamelen op diverse manieren, zoals door gegevens die direct van u verkregen worden, gegevens die opgeslagen worden wanneer u onze website bezoekt, wanneer u onze diensten gebruikt, onze online advertenties bekijkt of gegevens die we over u bekomen via andere bronnen, daar waar dat door de wet wordt toegestaan.
De informatie kan onder andere de volgende gegevens omvatten: naam, e-mailadres, postadres, leeftijd, voorkeuren voor productgebruik en/of gedrag, demografische gegevens, …
Indien u Lecomte Immobiliënkantoor informatie verstrekt op enigerlei wijze, geeft u Lecomte Immobiliënkantoor steeds uitdrukkelijk de toestemming om deze informatie te gebruiken met het oog op:

  • het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;
  • het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;
  • het verwerken van verrichtingen die u uitvoert op onze website en het opzetten van marktonderzoeken of klantentevredenheidsenquêtes;
  • het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat Lecomte Immobiliënkantoor  de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van Lecomte Immobiliënkantoor  en haar klanten).


Lecomte Immobiliënkantoor  deelt deze informatie enkel met haar directe en indirecte klanten. U geeft aldus Lecomte Immobiliënkantoor uitdrukkelijk de toestemming om de informatie door te geven aan haar verkopers, of andere klanten voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

U hebt het recht een kopie te vragen van de informatie die Lecomte Immobiliënkantoor  over u bijhoudt alsook om fouten te (laten) verbeteren in de informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover Lecomte Immobiliënkantoor beschikt om de informatie voor de aangeduide doeleinden te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Lecomte Immobiliënkantoor behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig aan te passen. Lecomte Immobiliënkantoor zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren en ten laatste één jaar na uw laatste bezoek aan de website of contact met Lecomte Immobiliënkantoor worden verwijderd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies (zie hieronder). De informatie over uw gebruik van de website, die dankzij de cookies gegenereerd kan worden, wordt door Google overgebracht en opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Google heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen. Google heeft dan ook het Privacy Shield certificaat bekomen. Het Privacy Shield is het gevolg van een verdrag gesloten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om te verzekeren dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd zoals dit wettelijk is vereist binnen de Europese Unie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. info@lecomte.be. U kan op dit emailadres ook terecht voor de uitoefening van uw recht op toegang, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid. U heeft steeds het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde Privacycommissie.

Disclaimer

Hoewel Lecomte Immobiliënkantoor alles in het werk stelt om de inhoudelijke volledigheid, correctheid en betrouwbaarheid van haar website te garanderen, kunnen occasionele en typografische fouten niet uitgesloten worden. Lecomte Immobiliënkantoor is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de gegevens op haar website. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Op de naam en het logo van Lecomte Immobiliënkantoor, evenals op alle andere tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen en merken die opgenomen zijn op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Lecomte Immobiliënkantoor en mogen in geen geval geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van Lecomte Immobiliënkantoor  op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

Links

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Lecomte Immobiliënkantoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, noch voor privacy-verklaringen van die andere partijen of websites.

E-mail

Voor al uw vragen met betrekking tot onze website, producten en diensten kan u terecht op het volgende emailadres: info@lecomte.be.

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.